BEDRIJF

BedrijfsprofielMetaalunie

 

 

Sinds 1982 de professionele leverancier voor uw pompen en koploper in service.
Productie en ontwerp van complete fontein-, vuilwaterinstallaties met innovatie in RVS.
Engineering, productie, verkoop, inkoop en service onder een dak.
Totaalleverancier van besturingspanelen, trottoirkasten, putten, verlichting.
Aandacht voor energiebesparing door introductie reeks 24V solarpompen.  
Bron-, en dompelpompen zijn ISO 9001, ISO 14001 gecertificeerd.

We leveren deze pompen volgens de EG-Verklaring van overeenstemming   
Conform bijlage IIA van de Machinerichtlijn, welke in overeenstemming zijn met:
De Richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende machines (89/392/EEG).
Voldoet aan de bepalingen van de volgende EG-richtlijnen:
De machinerichtlijn (98/37/EEG).
EMC-richtlijn (89/336/EEG).
De laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG).
Voldoet aan de geharmoniseerde Europese normen:
NEN-EN 292-1 en NEN-EN 292-2 (veiligheid machines).
Voldoet aan de volgende nationale technische normen en specificaties:
NEN 1010
Wij werken conform de veiligheidsnormen opgesteld door de VCA en ARBO.

Wij zijn aangesloten bij de MetaalUnie.  De voorwaarden kunt u hier downloaden.